USAJILI

Maelezo Binafsi
Jina la Kwanza
Jina la Kati
Jina la Mwisho
Tarehe ya Kuzaliwa
Mahali Ulipozaliwa
Jinsi
Ndoa
Utaifa
Nchi Unayoishi
Mkoa
Namba ya Simu
Anuani
Usajili wa
Una Vyeti vya Kielimu ?
Mf. Astashahada, Stashahada, Shahada ya Awali, Shahada ya Umahiri, Shahada ya Uzamivu nk.
Taarifa za Kuingilia Kwenye Mfumo
Baruapepe
Nywila
Rudia Nywila